NMH eiendomsmegling

 

 

Om oss

Eiendommer

Utleie

Priser

Kontakt

Til hovedside

 

 

Alminnelig eiendomsmegling:

Provisjon ved salg:                                Ekskl. mva                       Inkl. mva
Provisjon av kontraktssum:                               2,5 %                                          3,125%

Minstasalær:                                                        20.000,-                                      25.000,-

Vederlag dersom salg ikke kommer i stand:

Minstesalær                                                        10.000,-                                          12.500,-

Utgifter som ikke er inkludert i honoraret: takst på eiendommen, penteattester, sikringsobligasjon med tinglysingsperre, inneståelsesgebyr, kostnader i forbindelse med annonsering samt mva på dette.

Oppgjørsoppdrag:

Salær ekskl. mva :             Kr. 10.000,-

Salær inkl. mva   :              Kr. 12.500,-

Prisen for oppgjørsoppdrag inkluderer:

 1. Kjøpekontrakt

 2. Skjøte

 3. Innhenting panteattester

 4. Kontraktsmøte med selger og kjøper

 5. Tinglysing av sikringsobligasjon m/ tinglysingsperre

 6. Arbeid med tinglysing av skjøtet

 7. Sletting av hefte / innfriing av eventuelle lån på eiendommen

 8. Inneståelseserklæring til bank

 9. Økonomisk oppgjør med transaksjonsoversikt

 10. Oversending av heftelsesfritt skjøte til kjøper

 11. Oversending av pantedokument til kjøpers bank

Utgifter som ikke er inkludert i prisen: Tinglysingskostnader og dokumentavgift i forbindelse med skjøtet, utgifter til forretningsfører, inneståelsesgebyr (kr. 100 + 0,382‰)

 

Kjøring faktureres etter statens satser, kr. 3,90 pr km

     
         
 

 

 Besøk også vår side for advokattjenester      Advokatene Ness & Ness DA